Arbeidsmediation Conflicten werkvloer

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Conflicten op de werkvloer

Conflicten op de werkvloer zijn vervelend als je met elkaar moet samenwerken. Een moeizame samenwerking binnen een team of een slepend arbeidsconflict met een leidinggevende of medewerker kan de werksfeer verpesten en ten koste van de productiviteit gaan. Het kan uiteindelijk leiden tot ziekmelding als de situatie te lang voortduurt.

In een hectische markt waar grote belangen op het spel staan is een optimale samenwerking een vereiste en ben je gebaat bij een snelle oplossing in ieders belang. Arbeidsmediation kan dan uitkomst bieden. Een mediator kan in een vroeg stadium de arbeidsrelatie herstellen.

Een arbeidsmediator bespaart geld

De kosten kunnen gedurende een arbeidsconflict al snel oplopen wanneer het conflict zich blijft voortslepen. Daarom is het tijdig bespreekbaar maken van de situatie belangrijk en vaak effectiever als dit door een onpartijdige deskundige derde door middel van arbeidsmediation wordt gedaan. Als arbeidsmediator ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van partijen in een conflict in de werksituatie.

Omdat betrokkenen mogelijk nog langer met elkaar te maken hebben is het belangrijk voor beide partijen om er samen uit te komen. 

Herstel van een verstoorde arbeidsrelatie

Het arbeidsconflict kan er toe leiden dat het gaat om herstel van de (verstoorde) arbeidsrelatie, re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer, of dat het om het begeleiden van een exit mediation gaat.

Arbeidsmediation Conflicten op de werkvloer

Wet Verbetering Poortwachter en Re-integratie

Wanneer het gaat om re-integratie van een werknemer dan verloopt het onderhandelingsproces volgens de richtlijnen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich gezamenlijk inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Om snelheid te bewerkstelligen kan het effectief zijn arbeidsmediation in te schakelen. Een arbeidsmediator begeleidt dan het onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer. De bedrijfsarts, HR adviseur, casemanager, arbeidsdeskundige en juridische adviseurs kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Exit Mediation

Wanneer voortzetting van de arbeidsrelatie geen reële optie meer is dan kan Exit Mediation een oplossing zijn. Het doel is dan om in onderling overleg tot een voor beide partijen aanvaardbare beëindiging van het dienstverband te komen. Het gaat dan niet alleen over de eindvergoeding maar bijvoorbeeld ook over de wijze waarop je respectvol afscheid van elkaar neemt of over zekerheid voor de toekomst. De arbeidsmediator begeleidt de onderhandelingen, meestal in het bijzijn van advocaten.

 

Meer informatie? Bel of mail gerust!

Contact