Mediation Conflicten oplossen

Mediation

Mediation

Los een conflictsituatie op met hulp van een mediator

Mediation is het oplossen van een (dreigende) conflictsituatie onder begeleiding van een onafhankelijke neutrale derde, een mediator. Alleen als beide partijen de intentie hebben om er samen uit te komen heeft de mediation kans van slagen. Omdat je samen met de wederpartij tot een oplossing komt en het minder gaat om wie er gelijk heeft is de oplossing vaak duurzaam en voor iedereen aanvaardbaar en werkbaar.

Voordelen van mediation ten opzichte van een juridische procedure

Mediation in gesprek om conflict op te lossen

 • De relatie tussen partijen verbetert
 • Partijen houden de oplossing zelf in de hand
 • Mediation is vrijwillig, vertrouwelijk en vrijblijvend totdat de vaststellingsovereenkomst wordt getekend
 • Snelle oplossing en daardoor aanzienlijk kostenbesparender dan een advocaat
 • Minder ingrijpend dan de gang naar de rechter en daardoor minder stress
 • Ruimte voor creatieve oplossingen
 • Gezamenlijke duurzame oplossing, richt zich op het zoeken naar win win situatie
 • Mediator is procesbegeleider en geeft geen inhoudelijke adviezen
 • In het mediationproces staan de onderliggende bedoelingen, wensen en belangen centraal en niet de standpunten en de feiten
 • Met mediation ga je het gesprek met elkaar aan, niet het gevecht
 • Mediation is informeel en toekomstgericht

De rol van een mediator

In  het mediationproces is de mediator procesbegleider. Daarnaast is de mediator neutraal en onpartijdig, geeft geen inhoudelijke adviezen en spreekt geen oordeel uit. De mediator zorgt voor een veilige setting en biedt structuur in het gesprek. Misverstanden en irritaties worden uitgesproken. Betrokkenen beginnen de goede kanten van elkaar te erkennen en er ontstaat steeds meer begrip voor elkaar. Er wordt besproken hoe men met elkaar om wil gaan en dit kan leiden tot afspraken voor een betere voortzetting van de relatie. Partijen bepalen daarbij zelf de oplossing. Je bepaalt dus samen met de wederpartij wat je afspreekt en wat je in de overeenkomst zet. De mediator kijkt of de eventuele oplossing ook uitvoerbaar is.

Bunker Mediation is gespecialiseerd in Arbeidsmediation en Conflictbemiddeling voor particulieren.

 

Meer informatie? Bel of mail gerust!

Contact