Werkwijze Mediatior

Werkwijze

Mijn werkwijze

Mijn aanpak en werkwijze is deskundig, praktisch en oplossingsgericht, maar ook menselijk en warm. In een relatief kort traject van enkele weken begeleid ik partijen die de intentie hebben om er samen uit te komen naar een gezamenlijke oplossing voor hun conflict. Ik breng structuur aan in het gesprek en bewaak de voortgang en het proces. Verwachtingen worden uitgesproken, feiten, standpunten, belangen en achtergronden breng ik in kaart waardoor ruimte ontstaat voor wederzijds begrip. Partijen blijven daarbij over de inhoud zelf de baas.

Stap 1 Kennismakingsgesprek

Het mediationtraject start met een kosteloos intakegesprek. Zo kunt u kennismaken met mij. Dit gesprek vindt plaats met u en de andere partij. Dit is belangrijk omdat dan vanaf de start de gegeven informatie en hetgeen besproken is bij beide partijen bekend is. U kunt in het kennismakingsgesprek al uw vragen stellen en informatie inwinnen over het mediationproces. Als u beiden na het intakegesprek een goed gevoel heeft en besluit met mij verder te gaan, maken we een afspraak voor een eerste mediationgesprek.

Bij arbeidsmediation maak ik vaak gebruik van voorgesprekken. Met partijen afzonderlijk voer ik een gesprek voorafgaand aan het eerste gezamenlijke gesprek. Onzekerheden kunnen zo in alle rust worden weggenomen, verwachtingen kunnen worden uitgesproken en vertrouwen kan worden opgebouwd. Het bieden van structuur en de spelregels worden toegelicht. Ook wordt besproken of beide partijen over voldoende kennis van zaken beschikken of door een advocaat willen worden bijgestaan.

Stap 2 Start mediation

In het eerste mediationgesprek ondertekenen u en de wederpartij de mediationovereenkomst waarmee u opdracht geeft de mediation te starten. Hierin staan de spelregels van mediation en is de onderlinge verhouding tussen mediator en partijen vastgelegd. Alles wat tijdens de mediation gezegd wordt is vertrouwelijk en vrijblijvend. 

U en de wederpartij gaan het commitment aan om er samen uit te komen. We bespreken de ontstane situatie en achtergrond van de kwestie en inventariseren uw wensen en behoeften.

Stap 3 Het verloop van de mediation

Belangen worden in kaart gebracht en alle benodigde onderwerpen komen aan bod. Voorstellen worden uitgewerkt en partijen onderhandelen over de opties.

Werkwijze Bunker Mediation

Stap 4 Afronding van de mediation

Als u en de wederpartij het eens zijn geworden over de oplossing van het conflict worden de afspraken vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst. Vanaf dat moment zijn de gemaakte afspraken tussen u en de wederpartij niet meer vrijblijvend.

Tijdspad

Een mediationgesprek duurt ongeveer 1.5 a 2 uur. Het aantal gesprekken dat nodig is hangt samen met de complexiteit van het conflict en de wil van partijen om snel tot een oplossing te komen. De meeste conflicten kunnen in 3 tot 6 gesprekken worden opgelost.

In principe geldt het uitgangspunt dat de kosten van mediation door beide partijen gelijkelijk worden gedragen. Als er sprake is van een arbeidsgeschil is het meestal gebruikelijk dat de werkgever de kosten van de mediation betaalt. Neem voor tarieven contact op. Gesprekken vinden op locatie plaats.

MfN Registermediator

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator vastgelegd in het MfN register. Hieronder zijn de gedragsregels en het mediationreglement te downloaden.

 

Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek?
Neem dan contact op.

Contact